AUTEUR:
Willie Peen jr.

Aardbevingen en bodemdaling in Groningen

januari 2015

Voor de aardbevingen in Groningen is nog geen echte oplossing gevonden. Het enige wat gebeurt is lijdzaam afwachten, schade herstellen, slecht slapen. Maar stel nu eens dat de NAM (die zijn daar toch goed in!?) een buis boren, diep in de bodem even ten Noorden van de stad Groningen. Vervolgens spuiten ze daar onder druk heel veel water in. Dat water dringt dan binnen in het gebied van de aardgasbel en verspreidt zich daar, met name in noordelijke richting. Het water mengt niet met aardgas zelf. Dat gas, met de neiging boven dat water te blijven hangen, wordt nu opgestuwd naar noordelijker gelegen regionen. water neemt de plaats in van het gas, dat boven het wateroppervlak naar ruimte blijft zoeken (terwijl het ook nog steeds wordt weggepompt voor gebruik). De druk daar beneden neemt langzaam weer toe, zodat de bodem niet meer verder hoeft te zakken. Zelfs enig herstel is denkbaar. Het zal de NAM (en het rijk misschien) geld kosten. Er moet geboord worden, een dure persinstallatie aangebracht en vooral: het (zoete) water moet uit de IJssel komen, dus via een buis aangevoerd. Men moet uitzoeken hoe ver het IJsselwater naar het Noorden richting Groningen op dit moment verkrijgbaar is. Maar het moet ongetwijfeld aangevoerd worden uit Overijssel via Friesland naar Groningen.