Alkanen

De bekende alkanen zijn methaan, propaan, butaan. Ze hebben geen grote reactiviteit. Ze branden wel goed, ze ondergaan gemakkelijk substititie. Ze zijn verzadigd, dus additie gaat niet. Zie een volgend hoofdstuk voor de begrippen substitutie en additie.
Additie is wel mogelijk bij alkenen en alkynen. Daarbij worden dubbele of drievoudige bindingen verbroken.
Een zeer bijzondere koolwaterstof is Benzeen en de derivaten daarvan.
We zullen het ook hebben over de opvallend lage reactiviteit van benzeen.